How to evaluate the color fastness of printed fabric for clothing?
مقالات
فیری چاپ

 چطور دوام رنگ پارچه چاپ شده برای لباس را ارزیابی کنم؟

دوام رنگ پارچه چاپ شده برای لباس می‌تواند امری مهم و حیاتی باشد، زیرا لباس‌هایی که بر روی آنها طرح‌ها و الگوهای چاپ شده‌اند، باید بتوانند در برابر شستشو، اصطکاک، و نور خورشید مقاومت کنند تا طولانی مدت قابل استفاده باقی بمانند. در این مقاله، روش‌هایی برای ارزیابی و اطمینان از دوام رنگ پارچه چاپ شده برای لباس‌ها را بررسی می‌کنیم.

ادامه مطلب »